Mazowiecki bank regionalny online dating

Wybrano skład pierwszej Rady Nadzorczej oraz nowy Zarząd.Nowy statut kasy przewidywał coroczne wybory organów samorządowych.Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz przyjęło nowy statut. Na pierwszym Walnym Zebraniu rozpatrzono i przyjęto także plan pracy i plan finansowy Kasy na rok 1950.GKS w Mławie swoją działalnością objęła następujące gminy: Dąbrowa, Dębsk, Kosiny, Stupsk, Szczepkowo, Turza Mała, miasto i gmina Mława.Bank stał się członkiem wielu organizacji spółdzielczych i charytatywnych, pomagając w przezwyciężaniu miejscowej biedy i dążeniu społeczeństwa do wzrostu zamożności.

Z powodu rezygnacji z pracy w Kasie przewodniczącego Zarządu i Kierownika Kasy, Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Zarząd Kasy.

26 czerwca 1950 roku w lokalu Banku Rolnego w Mławie odbyło się Walne Zgromadzenie dawnych SOP, tj.

banku w Mławie, oraz Kas Stefczyka w Janówcu, Wieczfni i Konopkach, które na bazie tych jednostek powołało do życia Gminną Kasę Spółdzielczą w Mławie.

Walne Zebranie Przedstawicieli w 1967 podjęło uchwałę o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy w Mławie, który do dzisiaj występuje pod tą nazwą.

Rozszerzony został także zakres działalności banku. Podjęte zmiany korzystnie wpłynęły na rozwój mławskiego banku, a przede wszystkim na jego wyniki gospodarczo-finansowe.

Search for mazowiecki bank regionalny online dating:

mazowiecki bank regionalny online dating-12

W 1955 roku obsługiwana przez Punkt Kasowy GKS w Mławie gmina Janówiec Kościelny, została włączona do powiatu nidzickiego, a w związku z tym odsługa tej gminy przekazana została innej GKS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “mazowiecki bank regionalny online dating”